Ze względu na pogodę ostatnie zajęcia z ⛵️odbyły się w formie wykładu 💨🌩